Avaleht

Õpiobjekt on koostatud Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse tudengitele kasutamiseks Haridustehnoloogilistes ainestes. Õpiobjekt on abistavaks materjaliks, mis aitab animatsiooni loomise protsessi käsitleda eraldi etappidena ning toetab samm-sammult multifilmi loomise protsessi.
Õpiobjekti käsitlemiseks ei ole oluline, kas õppija on varem animatsiooni loonud ning ei eelda sügavaid eelteadmisi meediast ega tehnoloogilistest vahenditest.

Eelkõige on õpiobjekt mõeldud alushariduse tudengitele ja lasteaia õpetajatele, kes soovivad teha animatsiooni rühmas, kus lapsi üle kahekümne!
Õpiobjekt sobib ka teistele õppijatele, kellel on huvi, tahtmine ning soov teada saada animatsiooni loomise etapidest.

Õpiobjekti peamised teemad:

  • animatsiooni sidumine koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas olevate valdkondadega
  • animatsiooni tehnikad
  • vahendite valimine
  • eneseanalüüs ja protsessi parendamine
  • koostöö laste ning kolleegidega

Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena:

  1. tekstimaterjale
  2. ülesandeid
  3. fotosid
  4. videosid
  5. linke lisamaterjalidele

_____________________________________________________________________________________________________________

EL_sotsiaalfond

TLU-logo________________________________________________________________________________________________

Materjal on valminud BeSt programmi raames.

Koostaja: Elyna Nevski MSc/ Tallinna Ülikooli lektor
Aeg: oktoober, 2012

Litsenseeritud:
Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s